O nas PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Oferta przedszkola Harmonogram uroczystości przedszkolnych REKRUTACJA Statut ZIELONY ZAKĄTEK GRUPY PRZEDSZKOLNE Tekstowa podstrona

O nas

Przedszkole Publiczne „Miś" usytuowane jest w dogodnym punkcie miasta Szamotuły. Charakteryzuje się dobrymi warunkami lokalowymi przy jednocześnie przystosowanym do potrzeb dzieci terenem do zajęć i zabaw na powietrzu (ogród przedszkolny). Sale przedszkolne są bogato wyposażone w pomoce naukowe, zabawki oraz wszelkie inne sprzęty i akcesoria służące prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka.

    Nasze przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 3 do 6 roku życia. Dzieci 6  - letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego .

    Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

    Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Misją naszego przedszkola jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola. Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć