Ramowy rozkład dnia

Nagłówek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA Znalezione obrazy dla zapytania miś rysunek

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru zabaw i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe integrujące grupę.

8:30 – 8:45

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Praca dyżurnych.

8:45 – 9:15

Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Praca dyżurnych.

9:15 – 9:30

Czynności higieniczne – mycie zębów.

9:30 – 10:30

Zabawy dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych.

10:30 – 10:40

„Coś na zgryz” i picie wody.

10:40 – 10:50

Czynności samoobsługowe w szatni. Wdrażanie do samodzielności.

10:50 – 11:50

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, zabawy w małych grupach, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Uczenie zasad postępowania, warunkujące bezpieczeństwo dzieci w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystanie i tworzenie warunków do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11:50 – 12:00

Czynności samoobsługowe w szatni. Zabiegi higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych.

12:00 – 12:30

Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami. Praca dyżurnych.

12:40 – 13:50

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali, w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. „KWADRANS NA BAJKĘ” – czytanie bajek.

Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza.

Zabawy na sprzęcie terenowym , doświadczenia przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą – dobór zajęć uzależniony od pory roku i pogody.

13:50 – 14:00

Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Praca dyżurnych.

14:00 – 14:30

Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Czynności dyżurnych.

14:30 – 16:00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej  aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Konsultacje z rodzicami, specjalistami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Do zobaczenia jutro!

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć