Aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje i przypomina, że obowiązujące prawo nie nakłada na szkołę (dyrektora szkoły) i na rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów.

Ubezpieczenie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisuje polisę ubezpieczeniową.

Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. Reprezentowanie to nie oznacza jednak podejmowania decyzji - dyrektor szkoły nie może swobodnie dysponować funduszami rodziców. Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.

 

Rodzice, którzy rezygnują z ubezpieczenia dziecka zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji do dyrektora przedszkola do 16 września .

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć