Przedszkole nr 5 w Szamotułach

 

Nawigacja

STOKROTKI

 

 

Wychowawca: mgr Teresa Roszyk

Nauczyciel uzupełniający: mgr Agata Skotarczyk

                                               Magdalena Wilk

Woźna: Maria Olejniczak

STOKROTKI

Znalezione obrazy dla zapytania stokrotka 

  Grupa liczy 24 dzieci. Odbywają one roczne przygotowanie przedszkolne. Grupa wykazuje zamiłowania muzyczne i taneczne. Mimo dużej liczebności przedszkolaki są bardzo zżyte, wykazują dużą potrzebę zabaw i zajęć grupowych. Chętnie uczestniczą w obserwacjach przyrody i zabawach na świeżym powietrzu.

Z zainteresowaniem słuchają czytanych opowieści i bajek, rozszerzając nie tylko granice wyobraźni, ale i zasób słownictwa.