Przedszkole nr 5 w Szamotułach

 

Nawigacja

 
"Czerwony fartuszek i czarne kropeczki,
  tak wyglądają wszystkie biedroneczki."
 
Grupa integracyjna "Biedronki" liczy 19 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.
Pracujemy w oparciu o:
- Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
- Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole''
Podczas codziennych zajęć kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój, dużo śpiewamy, tańczymy, rysujemy, malujemy. Bardzo lubimy zabawy ruchowe w sali
i na placu zabaw.
Poprzez zabawę zdobywamy doświadczenie, wiadomości, umiejętności.
Wdrażamy się do przestrzegania przyjętych zasad, uczymy się wspóldziałania w grupie.
Wszystkie dzieci korzystają z grupowych zajęć języka angielskiego, z zajęć logopedycznych. Dzieci niepełnosprawne korzystają z indywidualnych zajęć prowadzonych przez specjalistów (rewalidacja, rehabilitacja, logopedia).
 
Grupą "Biedronki" opiekują się:
wychowawca - Patrycja Gęzikiewicz
nauczyciel wspomagający - Joanna Smykowska
woźna - Ewa Pogorzelska