SOWY

Ramowy rozkład dnia

 

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych,pozostawienie dzieciom mozliwości zabaw i inicjatytwy. Zajęcia wspierające oraz  rozwijające zainteresowania  i zdolności dzieci  z grupą dzieci, indywidualne.Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia,uzupełnienie zaległości.

 

8.00-8.15

Sprawdzanie obecności. Kalendarz pogody, utrwalanie nazw dni tygodnia,pór roku,dni miesiaca. Wybór dyżurnych.

 

8:15 – 8:45

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, zabiegi higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

 

9:00-9.30

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie ( podczas wszystkich posiłków).

 

 

9.30-10.00

Zajęcia organizowane całą grupą realizacja założeń programowych w zakresie 4 obszarów rozwoju dziecka tj.: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym , zgodnie z planami nauczycieli i realizowaną tematyką. Nabywanie umiejętności przez działanie,stwarzanie sytuacji edukacyjnych.

 

10.00-10:30

  Dalsze zajęcia organizowane w grupach starszych  ( dzieci 5 i 6 letnich) , karty pracy,synteza i analiza sylabowa ,głoskowa,ćwiczenia grafomotoryczne , dzieci 4 letnie zabawa.

 

 

10.30- 10:40

,,Coś na ząb’’,picie wody.

 

10.40-10.50

 Czynności samodzielne w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 

 

10:50 -11:50

Pobyt na powietrzu,swobodne zabawy ruchowe na placu zabaw , spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.

 

11:50 -12:00

 Czynnosci samoobsługowe,  higieniczne,przygotowanie do obiadu.

 

12.00-12.30

 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, zdrowego odżywiania i kulturalnego zachowania się przy stole.

 

 

 

12.30-12.50

 

Odpoczynek po obiedzie zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali  (słuchanie  bajek, muzyki relaksacyjnej).

 

12.50- 13.50

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, praca wyrównaczwa, indywidualna. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

 

13:50 – 14:00

Czynności przygotowujące do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek.  Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, zdrowego odżywiania i kulturalnego zachowania się przy stole.

 

14:30 – 16:30

 Organizowanie róznorodnych zabaw w sali lub na dworze,uzupełnianie zaległości w kartach pracy, gry i zabawy stolikowe.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć